“Integration (fra: latin integer, græsk entagros = "uberørt", "intakt", "hel"); forening til et hele”

Hvad er integration? Er integration et spørgsmål om at skelne mellem et ”os” og et ”dem”, hvor det er førstnævnte, der fastlægger vilkårene og mulighederne for sidstnævnte? Eller er integration nærmere en dobbeltsidig udvikling, hvor nye såvel som gamle danskere tilpasser sig hinandens bedste værdier? Den under tiden meget polariserede debat er på den ene side præget af en hård “dem og os”-retorik, som senest i den såkaldte ”værdidebat” har føjet ideen om assimilation til diskussionen om vores fælles fremtid. Retorikken fra den anden fløj er omvendt karakteriseret ved en blødere tilgang til spørgsmålet om integration. Hvor skal man gå hen, hvis man ønsker mindre konfrontation og et mere balanceret billede af den aktuelle situation? Og hvordan udfordrer man debatten, så et samfund kan løfte sig op og komme videre gennem både dialog og anerkendelse af de indlysende positive bidrag, som integrationen og forskelligheden udvikler danskheden med?

Det er disse centrale spørgsmål, dokumentarfilmen ”dem og os?” forsøger at belyse ved at trænge lidt dybere ned i de holdninger og fakta, som ofte undslipper mediernes ofte flygtige søgelys.

Filmen drager ingen entydige konklusioner, men forsøger i stedet at lade en række interviewpersoner give deres bud på, hvad der skal gøres for at skabe en bedre fremtid for ”dem og os” og Danmark.


I dokumentaren medvirker Ingolf Gabold (Dramachef i DR), Ulrik Haagerup (Nyhedsdirektør i DR), Carl Christian Ebbesen (Næstformand I DF),

Ala’A Basem Mohsen (Dokumentarfilmsinstruktør), Sheku Vejgaard (Grundskoleelev), Hans Lassen (Konsulent og forfatter), Hassan Preisler (Skuespiller), Brian Arly Jacobsen (Religionssociolog), Samira Ahmad (Fmd. Ny Dansk Ungdomsråd), Astrid Fisher (Journalist, P1 Orientering) og Emilie Turunen (MEP)


OBS: Grundet uaftoriseret deling og upload af “dem og os?”  gør STV1 Produktion opmærksom på at upload på andre hjemmesider kun må ske med fuld kreditering af bagmændende og STV1 Produktion. Deling og øvrig publicering må aldrig ske med kommercielle formål.

Overtrædelse af dette er i strid med gældende regler for ophavsret.

© STV1 Produktion

2007-2012